Advertisement by adsensecamp

Frekuensi Channel Parabola Terbaru | Daftar Frekuensi Saluran TV Lengkap

sebelumnya saya sudah posting di blog saya tentang frekuenis tv . baca langsung artikelnya disini "frekuensi tv"
<b>PALAPA D - 113.0°Eb><br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh4.googleusercontent.com/-qzRvq_Bx7rI/TYt3ghH6Z3I/AAAAAAAAAXg/R5-FL32Uv1k/s1600/tv_one_id.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-qzRvq_Bx7rI/TYt3ghH6Z3I/AAAAAAAAAXg/R5-FL32Uv1k/s1600/tv_one_id.gif" border="0">a>div>
<b>TV ONEb><br>
Frek Transp: 3786<br>
Simbol Rate: 5630<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0308<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; AUDIO: 0256<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh4.googleusercontent.com/-ncy7KNbPo7c/TYt3tJFQjyI/AAAAAAAAAXk/q8FD3iMd-XA/s1600/rcti.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-ncy7KNbPo7c/TYt3tJFQjyI/AAAAAAAAAXk/q8FD3iMd-XA/s1600/rcti.gif" border="0">a>div>
<b>RCTIb><br>
Frek Transp: 3774<br>
Simbol Rate: 6520<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; VIDEO: 1160<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 1122<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-U-XJZI_X9G4/TYt34aZpbmI/AAAAAAAAAXo/4FqoPcUy7Ik/s1600/sctv.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-U-XJZI_X9G4/TYt34aZpbmI/AAAAAAAAAXo/4FqoPcUy7Ik/s1600/sctv.gif" border="0">a>div>
<b>SCTVb><br>
Frek Transp: 3756<br>
Simbol Rate: 6250<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 2201<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 2202<br>
<ol style="text-align: left;">ol>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh5.googleusercontent.com/-byMKsQbm-CQ/TYt4CVz41ZI/AAAAAAAAAXs/2PZ9w7eof8g/s1600/metro+tv.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-byMKsQbm-CQ/TYt4CVz41ZI/AAAAAAAAAXs/2PZ9w7eof8g/s320/metro+tv.jpg" border="0" height="40" width="45">a>div>
<b>&nbsp;METRO TV (Indonesia)b><br>
&nbsp;Frek Transp: 4080<br>
&nbsp;Simbol Rate: 28125<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0519<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0657<br>
<br>
<br>
<a href="https://lh5.googleusercontent.com/-z45Qdd8R_NI/TYt4uRW0LEI/AAAAAAAAAXw/Qb7bS4Q_SWI/s1600/global_tv_id.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-z45Qdd8R_NI/TYt4uRW0LEI/AAAAAAAAAXw/Qb7bS4Q_SWI/s1600/global_tv_id.gif" border="0">a><b>GLOBAL TVb><br>
Frek Transp: 3934<br>
Simbol Rate: 6500<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; VIDEO: 0308<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0256<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-_qQkmySdEuA/TYt48iqZVjI/AAAAAAAAAX0/wbRPXeH5AMo/s1600/bali_tv.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-_qQkmySdEuA/TYt48iqZVjI/AAAAAAAAAX0/wbRPXeH5AMo/s1600/bali_tv.gif" border="0">a>div>
<b>BALI TVb><br>
Frek Transp: 3926<br>
Simbol Rate: 4208<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0033<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0036<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-EA1M3zVAlmo/TYt5TI0y7YI/AAAAAAAAAX4/NB3Ui1-7Byo/s1600/indosiar.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-EA1M3zVAlmo/TYt5TI0y7YI/AAAAAAAAAX4/NB3Ui1-7Byo/s1600/indosiar.gif" border="0">a>div>
<b>INDOSIARb><br>
Frek Transp: 4074<br>
Simbol Rate: 6500<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: V<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 1110<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 1211<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-lTrHjvV09nc/TYt5khXISKI/AAAAAAAAAX8/bYerk6Fu81E/s1600/mnc_tv.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-lTrHjvV09nc/TYt5khXISKI/AAAAAAAAAX8/bYerk6Fu81E/s1600/mnc_tv.gif" border="0">a>div>
<b>MNC TVb><br>
Frek Transp: 4184<br>
Simbol Rate: 6700<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: V<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 1110<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 1211<br>
<br>
<b><br>
b><br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" border="0">a>div>
<b>TVRI Nasionalb><br>
Frek Transp: 3765<br>
Simbol Rate: 5555<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0033<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0036<br>
<br>
<b><br>
b><br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh5.googleusercontent.com/-4gc1APwpXT0/TYt6IeVUrbI/AAAAAAAAAYE/zYl0IzSecjY/s1600/qt.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-4gc1APwpXT0/TYt6IeVUrbI/AAAAAAAAAYE/zYl0IzSecjY/s1600/qt.gif" border="0">a>div>
<b>Qur'an Takzkiah TVb><br>
Frek Transp: 4047<br>
Simbol Rate: 1410<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0308<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0256<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh4.googleusercontent.com/-5HhJda5ZszA/TYt6VRh_TII/AAAAAAAAAYI/7ojPm2fHtac/s1600/indosat.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-5HhJda5ZszA/TYt6VRh_TII/AAAAAAAAAYI/7ojPm2fHtac/s1600/indosat.gif" border="0">a>div>
<b>INDOSATb><br>
Frek Transp: 4080<br>
Simbol Rate: 28125<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-X_UrhAgUY6Y/TYt6hJKznCI/AAAAAAAAAYM/0Hn7Q-qSCZs/s1600/lejel.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-X_UrhAgUY6Y/TYt6hJKznCI/AAAAAAAAAYM/0Hn7Q-qSCZs/s200/lejel.jpg" border="0" height="40" width="45">a>div>
<b>&nbsp;LEJEL Home Shoppingb><br>
&nbsp;Frek Transp: 4080<br>
&nbsp;Simbol Rate: 28125<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0514<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0652<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-cgCyj77JiuQ/TYt63Ide84I/AAAAAAAAAYQ/qXmm5nkqKPU/s1600/jak+tv.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-cgCyj77JiuQ/TYt63Ide84I/AAAAAAAAAYQ/qXmm5nkqKPU/s200/jak+tv.jpg" border="0" height="40" width="45">a>div>
<b>&nbsp;JAK TVb><br>
&nbsp;Frek Transp: 4080<br>
&nbsp;Simbol Rate: 28125<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0512<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0650<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-VLES5Ocrn7s/TYt7PQz-JWI/AAAAAAAAAYU/vnjbdBL6dyI/s1600/index.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-VLES5Ocrn7s/TYt7PQz-JWI/AAAAAAAAAYU/vnjbdBL6dyI/s200/index.jpg" border="0" height="40" width="45">a>div>
<b>SPACE TOONb><br>
Frek Transp: 4080<br>
Simbol Rate: 28125<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0515<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0653<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh4.googleusercontent.com/-OwT_Aa8mwYM/TYt7gp8GgnI/AAAAAAAAAYY/Tfqp9cAkAk4/s1600/nhk.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-OwT_Aa8mwYM/TYt7gp8GgnI/AAAAAAAAAYY/Tfqp9cAkAk4/s200/nhk.jpg" border="0" height="40" width="45">a>div>
<b>NHK World TVb><br>
Frek Transp: 4080<br>
Simbol Rate: 28125<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0516<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0654<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-897oKHkrywY/TYt7vKI6YAI/AAAAAAAAAYc/KomjhA0i29Y/s1600/al+manar.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-897oKHkrywY/TYt7vKI6YAI/AAAAAAAAAYc/KomjhA0i29Y/s200/al+manar.jpg" border="0" height="40" width="45">a>div>
<b>AL-MANAR TVb><br>
Frek Transp: 4080<br>
Simbol Rate: 28125<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0517<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0655<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-72ye-wpaLJk/TYt7-y8zm0I/AAAAAAAAAYg/1BXjgfInaOs/s1600/u+chanel.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-72ye-wpaLJk/TYt7-y8zm0I/AAAAAAAAAYg/1BXjgfInaOs/s200/u+chanel.jpg" border="0" height="40" width="45">a>div>
<b>U Chanelb><br>
Frek Transp: 4080<br>
Simbol Rate: 28125<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0518<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0656<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-G3O2aqK52j4/TYt8RsTtbYI/AAAAAAAAAYk/_4lJZwwGkZ4/s1600/lbs+tv.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-G3O2aqK52j4/TYt8RsTtbYI/AAAAAAAAAYk/_4lJZwwGkZ4/s200/lbs+tv.jpg" border="0" height="40" width="45">a>div>
<b>LBS TV Movieb><br>
Frek Transp: 4080<br>
Simbol Rate: 28125<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 1802<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 1803<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh4.googleusercontent.com/-dSt8C4HMdhE/TYt8hiCStXI/AAAAAAAAAYo/neUYmX_Ru2Y/s1600/lbs+drama.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-dSt8C4HMdhE/TYt8hiCStXI/AAAAAAAAAYo/neUYmX_Ru2Y/s200/lbs+drama.jpg" border="0" height="40" width="45">a>div>
<b>LBS TV Dramab><br>
Frek Transp: 4080<br>
Simbol Rate: 28125<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 1902<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 1903<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-WqWmbha_wW0/TYt8xTm2UfI/AAAAAAAAAYs/_tBCJGMW1MM/s1600/HCBN.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-WqWmbha_wW0/TYt8xTm2UfI/AAAAAAAAAYs/_tBCJGMW1MM/s200/HCBN.gif" border="0" height="40" width="45">a>div>
<b>HCBNb><br>
Frek Transp: 4190<br>
Simbol Rate: 2040<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: V<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0308<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0256<br>
<br>
<br>
<br>
<b>TELKOM 1 - 108.0°Eb><br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh5.googleusercontent.com/-gYGGqo2NIQg/TYt9EH2J5-I/AAAAAAAAAYw/xTeduWrbWeg/s1600/trans7.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-gYGGqo2NIQg/TYt9EH2J5-I/AAAAAAAAAYw/xTeduWrbWeg/s1600/trans7.gif" border="0">a>div>
<b>TRANS 7b><br>
Frek Transp: 3990<br>
Simbol Rate: 6000<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0512<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0256<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-YsFId0cNNBE/TYt9Qe3lB1I/AAAAAAAAAY0/Dk0pxRkQ9CI/s1600/antv.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-YsFId0cNNBE/TYt9Qe3lB1I/AAAAAAAAAY0/Dk0pxRkQ9CI/s1600/antv.gif" border="0">a>div>
<b>ANTV (Indonesia)b><br>
Frek Transp: 4014<br>
Simbol Rate: 6000<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0257<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0258<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh4.googleusercontent.com/-ncy7KNbPo7c/TYt3tJFQjyI/AAAAAAAAAXk/q8FD3iMd-XA/s1600/rcti.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-ncy7KNbPo7c/TYt3tJFQjyI/AAAAAAAAAXk/q8FD3iMd-XA/s1600/rcti.gif" border="0">a>div>
<b>RCTI Jawa Timurb><br>
Frek Transp: 4025<br>
Simbol Rate: 3000<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 1160<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 1120<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-3EsTpLsvoTY/TYt9iGZfBzI/AAAAAAAAAY4/-ojnZqS31T0/s1600/TRANS.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-3EsTpLsvoTY/TYt9iGZfBzI/AAAAAAAAAY4/-ojnZqS31T0/s1600/TRANS.gif" border="0">a>div>
<b>TRANS TVb><br>
Frek Transp: 4084<br>
Simbol Rate: 6000<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0033<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0036<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh3.googleusercontent.com/-NPkkXMW4oGY/TYt9rqxps0I/AAAAAAAAAY8/Br1LyR1acSs/s1600/telkom_vision.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-NPkkXMW4oGY/TYt9rqxps0I/AAAAAAAAAY8/Br1LyR1acSs/s1600/telkom_vision.gif" border="0">a>div>
<b>TELKOM VISIONb><br>
Frek Transp: 3600 Pol: V<br>
Frek Transp: 3620 Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Frek Transp: 3640 Pol: V<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Simbol Rate: 28000<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-twt5rOr24CE/TYt93W8dyII/AAAAAAAAAZA/sgpOYsh93uI/s1600/tv_timor_leste.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-twt5rOr24CE/TYt93W8dyII/AAAAAAAAAZA/sgpOYsh93uI/s1600/tv_timor_leste.gif" border="0">a>div>
<b>TVTLb><br>
Frek Transp: 3776<br>
Simbol Rate: 4285<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0033<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0036<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh4.googleusercontent.com/-0kFHjIJsh6U/TYt-FUj741I/AAAAAAAAAZE/y4udNPWn03Q/s1600/tv_edukasi.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-0kFHjIJsh6U/TYt-FUj741I/AAAAAAAAAZE/y4udNPWn03Q/s1600/tv_edukasi.gif" border="0">a>div>
<b>TVE (TV Edukasi 1)b><br>
Frek Transp: 3785<br>
Simbol Rate: 4000<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0512<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0256<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" border="0">a>div>
<b>TVRI Nasionalb><br>
Frek Transp: 4075<br>
Simbol Rate: 6000<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0033<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0036<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" border="0">a>div>
<b>TVRI Kaltimb><br>
Frek Transp: 3793<br>
Simbol Rate: 3000<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0308<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0256<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" border="0">a>div>
<b>TVRI  Papuab><br>
Frek Transp: 3797<br>
Simbol Rate: 3900<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0308<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0256<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" border="0">a>div>
<b>TVRI Kaltengb><br>
Frek Transp: 3802<br>
Simbol Rate: 3000<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0033<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0036<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" border="0">a>div>
<b>TVRI KALBARb><br>
Frek Transp: 3817<br>
Simbol Rate: 3000<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO:0033<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0036<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-Vtu0dt6MK5g/TYt5uCumMLI/AAAAAAAAAYA/sqG7Cn30BWE/s1600/tvri.gif" border="0">a>div>
<b>TVRI  Acehb><br>
Frek Transp: 3813<br>
Simbol Rate: 3000<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0033<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0036<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh4.googleusercontent.com/-0kFHjIJsh6U/TYt-FUj741I/AAAAAAAAAZE/y4udNPWn03Q/s1600/tv_edukasi.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-0kFHjIJsh6U/TYt-FUj741I/AAAAAAAAAZE/y4udNPWn03Q/s1600/tv_edukasi.gif" border="0">a>div>
<b>TVE (TV Edukasi 2)b><br>
Frek Transp: 3807<br>
Simbol Rate: 2900<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0308<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0256<br>
<br>
<br>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://lh6.googleusercontent.com/-fYyUPwm6IqY/TYt_LrFQkfI/AAAAAAAAAZI/5zUfvmW45nw/s1600/kbs_world.gif" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-fYyUPwm6IqY/TYt_LrFQkfI/AAAAAAAAAZI/5zUfvmW45nw/s1600/kbs_world.gif" border="0">a>div>
<b>KBS WORLDb><br>
Frek Transp: 3972<br>
Simbol Rate: 2100<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0049<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0052<br>
<br>
<b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tv Mandiri Papuab><br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Frek Transp: 4092<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Simbol Rate: 3570<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 0512<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0256<br>
<br>
<br>
<b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; JTVb><br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Frek Transp: 4097<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Simbol Rate: 3125<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pol: H<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; VIDEO: 5001<br>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AUDIO: 0256<br>

0 komentar:

There was an error in this gadget